DU HỌC NEW ZEALAND

1. Giới thiệu trường IPU (International Pacific University)   Học viện IPU được thành lập vào năm 1990 với tư cách là một học viện Giáo dục Đại học ở New Zealand....