DU HỌC HÈ AUSTRALIA

Mùa hè đến cũng là lúc phụ huynh tìm kiếm những hoạt động hè cho con tham gia. Trại hè là một trong những lựa chọn của các gia đình...

1.       ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC ĐÍCH CHUYẾN ĐI Học sinh độ tuổi 12 đến 18 Mong muốn nâng cao trình độ tiếng Anh Mong muốn khám phá, trải nghiệm văn...