ĐỊNH CƯ SINGAPORE

 Những thay đổi trong chính sách nhập cư tại Singapore 2018: Học sinh, sinh viên quốc tế được nộp đơn xin quyền cư trú Permanent Residence tại Singapore chỉ cần hội...