ĐỊNH CƯ CANADA

Canada - miền đất dễ thương và đôn hậu nhất hành tinh Canada là quốc gia lớn thứ hai trên thế giới, sau Liên Bang Nga, nằm ở Bắc Mỹ. Lãnh...

Đối tượng: 1. Đối tượng: Nam/Nữ 2. Tuổi: từ 15 tuổi trở lên. 3. Số lượng: không giới hạn 4. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp lớp 8 trở lên; học lực trung bình từ6.5 trở lên cho ba...

  DU HỌC CANADA - CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC VÀ ĐỊNH CƯ LÂU DÀI   Định cư tất cả các tỉnh bang Chuyên ngành học chứng chỉ sau đại học: theo...